Archive for the ‘ Leerrangementen ILS ’ Category

Leerarrangement Health / #Uno.

HEALTH

Het eerste leerarrangement stond in het teken van Health. Tijdens dit leerarrangement moest er een trendreport gemaakt worden. Dit trendreport moesten bestaan uit algemene trends, en trends op het gebied van gezondheid. Daarnaast moesten we trends zoeken die gekoppeld konden worden aan de opdrachtgever. Alle trends moesten betrekking hebben op de doelgroep waarmee we dit leerarrangement mee aan de slag gingen: Generatie Einstein. Er waren vier opdrachtgever waarvoor een trendreport gemaakt moest worden.

GGZe
Fitland Helmond
Fontys Fit
VGZ

Elke opdrachtgever werd onderverdeeld onder kleine groepjes uit de klas. Daarmee ging je de trendanalyse maken.

De opdrachtgever die ik toegewezen kreeg was GGZe. Als eerste hebben we lessen gekregen op het gebied van Health. Ook kwamen er mensen uit het werkveld gastcolleges geven. Daardoor kreeg ik een beter inzicht van het begrip Health, en hoe belangrijk Health is voor de mensheid, voornamelijk voor de kwaliteit van leven. Omdat trends helemaal nieuw waren, heb ik les gekregen op dit gebied, wat zijn trends, en hoe ontwikkelen trends zich.

Hierna heb ik samen met mijn groep onderzocht wat GGZe doet, waar ze voor staan, en wat zij doen op het gebied van Health, en trends. Daarna zijn we op zoek gegaan naar actuele trends met betrekking tot onze mentaliteitsgroep, namelijk jongeren.

Het was een moeilijk proces, doordat alles nieuw was, en je niet goed wist waar je moest zoeken, en wat nou eigenlijk toepasbaar was ja/nee. Om dit duidelijker in beeld te brengen is het belangrijk om te gaan brainstormen. Bij onze opleiding is creativiteitsontwikkeling een belangrijk onderdeel.

Er hebben tijdens het eerste leerarrangement verschillende activiteiten plaats gevonden om je creativiteit te leren ontwikkelen waaronder een 2-daagse basis training creatief denken in Sint-Oedenrode. Tijdens deze 2 dagen heb ik nieuwe denktechnieken geleerd om creatief te leren denken. Ik heb basisvaardigheden aangeleerd om creatief te denken en creatieve divergentie-denk technieken om te komen tot ideeën, oplossingen en concepten. Ik heb kennis gemaakt met brainstormtechnieken en associatie technieken zoals kringassociatie en kettingassociatie door middel van verschillende opdrachten. Dit was niet alleen heel erg leerzaam maar ook erg leuk, en zo leerde ik ook mijn medestudenten beter kennen.

Elk leerarrangement duurt vijf weken. In de vijfde week is er de kennistoets, en de presentatie. Het uiteindelijke trendreport moest aan de opdrachtgever gepresenteerd worden. Met behulp van Power Point hebbe we een presentatie gemaakt. Tijdens de presentatie kwamen veel trends naar voren die hetzelfde waren, maar die voor de GGZe moeilijk waren om toe te passen. Al met al, heb ik veel geleerd dit leerarrangement, maar er waren nog aardig wat verbeterpunten!

Advertisements

Leerarrangement Leisure / #Dos.

LEISURE

Leerarrangement twee stond in het teken van Leisure. Tijdens dit leerarrangement moest een bestaand concept van een bedrijf versterkt worden voor onze eigen mentaliteitsgroep, en visueel gepresenteerd worden. Tijdens dit blok hebben we gastlessen gekregen van o.a. Roy Grunewald die gespecialiseerd is, in Storytelling. Een belangrijk onderdeel van een concept. Daarnaast hebben we les gehad in conceptontwikkeling en over Vrije Tijd, wat dus Leisure betekent. Ook tijdens dit leerarrangement werd duidelijk wat Leisure bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de mens. Dit keer waren er vijf opdrachtgevers namelijk:

Audax Textiel Museum
Fietsknooppunt
Festival Mundial
Culture Comedy Award
Safaripark de Beekse Bergen

Voor het versterken van deze concepten werd de klas in groepen verdeeld. En zo kreeg iedereen een andere opdracht gever. Mijn opdrachtgever was Festival Mundial.

Voordat we het bestaande concept konden gaan versterken moest eerst het concept van alle opdrachtgevers uitgebreid geanalyseerd worden. Voor elke opdrachtgever moesten we een duidelijk overzicht geven over bijv. de activiteiten, de achtergrondinformatie, doelgroep en natuurlijk wat heel belangrijk is voor het concept, de visie en missie van het bedrijf.

Het is van belang zelf de concepten te beleven, om er zo achter te komen hoe je het kan versterken. Dit is de beste manier om erachter te komen wat de sterke en zwakke punten zijn van het bedrijf, waar je op in kan spelen of waar juist aan gewerkt moet worden.
Bedrijven zoals: het Audax Textielmuseum, het Fietsknooppunt en Safaripark de Beekse Bergen hebben we ook bezocht. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van het belevingsmodel van Goossens/Mazursky. Eerst moet er worden ingevuld wat je verwachtingen/kennis/ en/of ervaringen zijn (pre-exposure). Daarna moest er beschreven worden wat je eigen beleving was (exposure). En tenslotte of je eigen beleving werkelijk aansloot bij de verwachtingen die je van tevoren had (post-exposure).

Na aanleiding hiervan moesten er ideeën worden bedacht om het concept van je eigen opdrachtgever te versterken. Wat jammer was bij ons, is dat er niemand van Festival Mundial zelf is komen presenteren. Ook konden we het zelf niet ondervinden. Daarom moesten we heel veel informatie van internet af zien te halen, en onder de doelgroep hebben we interviews gehouden over eventuele verbeterpunten, van mensen die voorgaande jaren op festival Mundial zijn geweest.

Ook dit leerarrangement hebben we gebruik gemaakt van verschillende brainstormtechnieken.

Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om aan de slag te gaan met de millennium doelen waar Mundial al veel aan doet, maar deze nog onbekend zijn voor veel bezoekers.

Uiteindelijk moest deze concept versterking ook aan de opdrachtgever gepresenteerd worden. In ons geval was dit Christianne, omdat er dus niemand van Festival Mundial aanwezig was. Met behulp van Power Point hebben we een visuele presentatie gemaakt.

Leerarrangement Appearance / #Tres.

APPEARANCE

Het derde leerarrangement stond in het teken van Appearance. Tijdens dit leerarrangement moest er een event georganiseerd worden. Namelijk het Appearance Experience event. Dit werd georganiseerd voor (toekomstige) studenten voor de opleiding International Lifestyle Studies (ILS). Dit event moest gebaseerd zijn op de inspiratie van coole mannen, coole vrouwen. Omdat elk groepje een eigen event moest bedenken, was het een groot event, waarin kleine events plaatsvonden.

Voor het organiseren van je event hebben we les gekregen in event- en projectmanagement. Tijdens de lessen van Appearance kregen we les op het gebied van mode, de geschiedenis, en uiterlijk. Uit deze lessen konden we veel inspiratie halen. Voor dit event was onze opdrachtgever Anja Sparidaans (teamleider ILS) , dit was voor elke groep hetzelfde.

Voordat we aan de slag konden met het organiseren van onze Appearance Experience moesten er ideeën worden bedacht. Maar deze ideeën moesten natuurlijk ook kunnen worden uitgevoerd en daarom hebben we les gehad in event –en project management. Hierbij hebben we geleerd waar je allemaal op moet letten bij het organiseren van een event en de daarbij behorende technieken aangeleerd, zoals bijv. het maken van een draaiboek. Omdat de Appearance Experience door onze opleiding ILS wordt georganiseerd moet er natuurlijk goed worden gekeken naar de identiteit van deze opleiding. Daarvoor hebben we een essay moeten schrijven met als hoofdvraag: Past de Appearance Experience bij de opleiding ILS? Hierbij hebben we de opleiding ILS moeten onderzoeken. Daarbij heb ik gekeken naar: de organisatie beschrijving, achtergrond informatie, visie, missie, waarden, partners, interne en externe belanghebbenden, sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen, het transformatie proces en de destemp-factoren die van invloed zijn op ILS.

We begonnen met 30 ideeën, daaruit moesten we er tien presenteren, en uiteindelijk vijf kiezen, en een top drie overhouden. De 10 ideeën hebben we uitgewerkt in verschillende productniveaus namelijk: in fysieke eigenschappen, toegevoegde eigenschappen en afgeleide eigenschappen. Van de 5 beste overgebleven ideeën hebben we uitgebreide haalbaarheidsanalyses gemaakt met een bijbehorende begroting. Aan de hand hiervan hebben we 1 idee uitgekozen en deze gepresenteerd aan onze opdrachtgever: Anja Sparidaans. Van Anja kreeg het idee een go of een no go. Tijdens de presentatie van je top vijf, mochten medestudenten briefjes invullen, en zo kwam je erachter welk idee het beste uit de bus kwam. Dit idee moest je dan vervolgens gaan uitwerken. 

Ons idee was om een tassenanalyse uit te gaan voeren, gepaard met een lekker kopje thee en een cupcake. De tassenanalyse stond hierbij centraal, en aan het eind vertelde wij wat voor type je was, aan de hand van de inhoud van je tas. Hiervan hadden we moodmoard gemaakt, en een type-profiel opgesteld. Ook kregen de bezoekers een certificaat mee naar huis met hun eigen handtekening. Wij zelf waren als een eenheid, door allemaal in het zwart gekleed te zijn en om een sjaal te dragen, allemaal hetzelfde. Consultanten noemde we onszelf. In het begin was het best eng om zo’n analyse uit te voeren, maar we kregen een hele hoop bezoekers en het ging steeds vlotter. Zelf waren we zeer tevreden over het resultaat, en we hadden niet verwacht dat het zo druk zou zijn bij onze stand! Zeker voor herhaling vatbaar!

Leerarrangement Living / #Quatro.

LIVING

Leerarrangement 4 stond in het teken van Living. Tijdens dit leerarrangement moest er een concept worden bedacht voor het inrichten van balkons aan beide kanten op de 1e verdieping in het gebouw waar de opleiding ILS zich bevindt. In dit gebouw van de Academy For Creative Industries bevindt zich niet alleen de opleiding ILS, maar ook de opleiding Iemes. Dit waren dus tevens de doelgroepen waar we bij het bedenken van het concept rekening mee moest worden gehouden. De opdrachtgever was Wendy Feijen, zij is werkzaam binnen het management team van Fontys ACI. Het concept moest uit een expositie/ontmoetingsruimte bestaan voor alle studenten op het ACI. Een plek waar werk tentoon wordt gesteld van alle studenten op het ACI en waar studenten elkaar kunnen inspireren en ontmoeten. Bij het bedenken van het concept moest gebruik worden gemaakt van verschillende trends, daarnaast hadden we een budget van €2.500,- , excl. AV kosten.

Uit de lessen living kon veel inspiratie gehaald worden omdat we op het gebied van exterieur, architectuur, ontwerpers en vormgeving veel nieuwe kennis hebben ontwikkeld. Daarnaast kregen we ook les in conceptontwikkeling,imagineering en projectmanagement. Ook consumentengedrag kwam hierbij aan bod. Om dat het belangrijk is om te weten hoe je een concept kunt bedenken aan de hand van de ABC-analyse, hebben we hierover les gehad. Daarnaast hebben we een projectplan moeten opstellen en uitvoeren voor ons concept. Bij consumentengedrag hebben we leren kijken wat de behoeftes,waardes en koopmotieven zijn van verschillende doelgroepen.

Aan de hand van mindmapping zijn we begonnen om verschillende ideeën voor onze opdracht te bedenken. Door een mindmap worden je hersenen creatief gestimuleerd. Voor ons concept hebben we vier mindmaps gemaakt met de verschillende onderwerpen: Aanbod. Sustainability. Living. Mentaliteitsgroep. Op deze mindmap hebben we gebruik gemaakt van kleur, visueel beeld en tekst. 

Tijdens dit leerarrangement hebben een creative paradise day gehad. Dit was erg inspirerend. Tijdens deze dag werden de mindmaps gepresenteerd samen met het uiteindelijke idee van je concept aan de opdrachtgever. Dit idee hebben we deze dag bedacht doordat we 100 ideeën bedacht hebben. Op deze dag zaten alle studenten van de opleiding ILS bij elkaar. We zijn begonnen met het bekijken van alle mindmaps van alle groepen. Hierdoor kon je je eigen mindmaps aanvullen en nieuwe ideeën opdoen voor het bedenken van een concept.

Het idee wat we bedacht hebben heet “Youzed”. We wilden de grauwe kleuren van de straat,en alles wat je terug ziet op straat, combineren en over laten lopen in een psychodelic gedeelte. Veel kleur, en aparte vormen. Dit met de achterliggende gedachte dat alle materialen van de straat 2e hands, en het psychodelic gedeelte daarin kom je als je drugs “gebruikt” hebt. Een dubbele verwoording dus. Daarnaast hebben we de waarde duurzaamheid toegepast. Tijdens de creative paradise hebben we dit concept gepresenteerd, en een GO gekregen. We waren er zelf heel erg enthousiast over! Uiteindelijk is ons concept bij de laatste 4 beëindigd! Een erg goede prestatie.

Leerarrangement Food / #Cinco.

FOOD

Het vijfde leerarrangement stond in het teken van Food. Tijdens dit leerarrangement moest er een trendreport samen worden gesteld. Het report moest uit drie trends bestaan op het gebied van Food. Deze trends moesten uitgewerkt worden in verschillende onderdelen. Namelijk: Wat is de trend. Trend drivers. Trend Innovators, Trends impact en de Trend Link.

Er waren dit blok vier opdrachtgever waarvoor verschillende groepen een trendreport voor gingen maken.

Sligro
Ronald Oomens & Martin Maarschalkerweerd
Boerderij den Elshorst
Fairtrade

Onze opdrachtgever was Sligro (Break-Point). Om meer inzicht te krijgen op het gebied van Food, en om terug te gaan naar de basis hiervan hebben we les gekregen van Marianne Nieboer.  Ook hebben we les gekregen op het gebied van trends, daarbij hebben we verschillende trendniveaus behandeld. Daarnaast hebben we les gekregen van mensen uit het werkveld. Een erg leuke gastles was van Food Inspiration. Een erg inspirerende les, waaruit we veel informatie konden halen.

Daarnaast zijn we langs geweest bij de opdrachtgever. We moesten ons richten op de jongeren die op de basisschool in de schoolkantine eten kopen. Dit moet een gezonder aanbod krijgen. De jongeren  hebben een leeftijd van tussen de 12 en 16 jaar.

Om erachter te komen wat nieuwe foodtrends zijn hebben we gebruik gemaakt van deskresearch. Ook heb ik persoonlijk veel inspiratie uit Food Inspiration kunnen halen. Op hun website staan de nieuwste weetjes en trends. Ook hebben we gekeken naar televisie, internet en tijdschriften. Na de gevonden informatie hebben we deze informatie aan elkaar gepresenteerd en deze informatie aan elkaar gekoppeld indien dat mogelijk was. Van hieruit hebben we 3 hoofdtrends kunnen analyseren  en de trends uitgewerkt in verschillende onderdelen: Wat is de trend?, Trend Drivers, Trend Innovators, Trend Impact en de Trend Link. De volgende trends hebben wij samen gesteld; Slow Food. Food Experience en Extreme Health.

Tijdens dit leerarrangement hebben we iets totaal nieuws gedaan. Namelijk debatteren. Voeding is een veelbesproken onderwerp waar iedereen mee te maken heeft. Wij hebben twee stellingen. Als voorbereiding werd er individueel een verslag gemaakt met zowel voor als tegen argumenten voor deze 2 stellingen, omdat voordat het debat begon je pas kreeg te horen of dat je voor of tegen de stelling was. Deze argumenten moesten onderbouwd worden met minimaal 1 Nederlandse en 1 Engelse bron.

Het trendreport moest uiteindelijk aan de opdrachtgever gepresenteerd worden. Dit hadden wij gedaan met gebruik van Power Point, en daarin visuals verwerkt. Tijdens de presentatie bleek dat andere groepen ook dezelfde trends ondervonden hadden, dus een teken dat wij op de goede weg zaten tijdens het gehele proces.

Leerarrangement Human Movement / #Seis.

HUMAN MOVEMENT

Het zesde leerarrangement stond in het teken van Human Movement. Tijdens dit blok was het de bedoeling om een bestaand concept te versterken. Het concept wat verbeterd moest worden was het concept 30 minuten bewegen. Het 30 minuten bewegen programma is opgezet naar aanleiding van het feit dat een groot deel van de Nederlanders de beweegnorm niet haalt. Ook al stijgt het aantal Nederlanders dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet geleidelijk stijgt, is de bewegingsarmoede onder specifieke doelgroepen onverminderd groot.

Er waren vier opdrachtgever waarvoor we een conceptversterking moesten maken. NIGZ was onze opdrachtgever. Een organisatie die de gezondheid van de mens wil bevorderen. Voordat het concept versterkt kon worden is er eerst een analyse gemaakt op micro, meso en macro niveau over de NIGZ. De conceptversterking moest inspelen op de doelgroep jongeren, en in het bijzonder de conformisten. De conformisten bestaan uit 16% van onze samenleving en is hiermee een van de kleinere groepen die het Julius Lifestyle-model weergeeft. De conformisten willen graag uitdaging hebben in hun dagelijks leven. Hier mag ook wat verandering aan vooraf gaan. Ze zijn nieuwsgierig tot op een bepaalde hoogte. Wanneer het gaat om andere mensen en om wat er in verschillende werelddelen afspeelt zijn ze zéér nieuwsgierig.

Om meer inzicht te krijgen op het gebied van Human Movement hebben we les gekregen  in deze sector door Henri de Weerd. Deze lessen waren verdeeld in verschillende thema’s: de eerste les stond in het teken van de lichamelijke aspecten die van belang zijn bij Human Movement. De tweede les  werd er inzicht gegeven in de organisatie structuur m.b.t. Human Movement. De derde les stond in het teken van de geschiedenis in combinatie met trends binnen Human Movement en de laatste les ging over de techniek die gebruikt wordt binnen Human Movment. Deze lessen hebben voor mij persoonlijk vooral bijgedragen aan mijn eigen kennis met betrekking tot Human Movement. Daarnaast hebben we lessen gekregen op het gebied van concepting en hier zijn we vooral verder gegaan met de ABC-Analyse die voorkomt wanneer je aan een concept werkt.

Een bezoekje aan de opdrachtgever mocht dit leerarrangement niet ontbreken. Zo zijn we erachter gekomen wat NIGZ doet, wat zij van ons verwachten en wat de randvoorwaarden voor het concept zijn.

Om een goede versterking van het concept te ontwikkelen hebben we gebruik gemaakt van deskresearch. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van verschillende creatieve technieken zoals de startvragen, brainstormen en mindmappen. Daarnaast hebben we gewerkt vanuit de ABC analyse. Daarmee zijn we begonnen met de a van analyseren. Daarin komen verschillende fases voor zoals de analyse van het aanbod: micro, meso & macro en de analyse van de vraag: de doelgroep. Hierdoor hebben wij een beter inzicht gekregen in de GGD (micro), de bedrijfstak van het NIGZ (mes) en de trends die zich afspelen in de maatschappij (macro). Bij de analyse van de vraag hebben we een ijk- persoon gemaakt afkomstig uit de doelgroep de conformisten.  Hierdoor hebben we ook een beter inzicht gekregen in de doelgroep.

Uiteindelijk na het creative proces zijn er vier ideeën bedacht.
Idee 1: Tijdschrift
Idee 2: ‘30 minuten bewegen’ park/hindernisbaan
Idee 3: ’30 minuten bewegen’ game
Idee 4: goed doel koppelen aan ’30 minuten bewegen’

Om de verschillende ideeen te testen onder de focusgroep hebben we een concepttesting gedaan. Voor het testen van een concept bij een focusgroep zijn er verschillende rollen die verdeeld moeten worden. Bij de concepttesting hebben we 4 conceptideeën voorgelegd aan 5 personen afkomstig uit de doelgroep: conformisten. Door dit te doen konden we kijken welk concept het beste in de smaak zou vallen bij de doelgroep en dus bruikbaar zou zijn voor het NIGZ. Het concept wat als beste uit de test kwam was, het tweede idee. Wat wij aangepast hebben en later de naam “Labyrint” hebben gegeven.

Korte beschrijving van het concept:
De hindernisbaan komt in het midden van een grote stad te staan. Hier worden veel verschillende trainingsmiddelen neergezet in een natuurrijke omgeving. Ook worden er toestellen geplaatst om cardio te trainen, met je eigen lichaamsgewicht. Rond deze plek komt een hindernisbaan, denk aan; tijgeren onder elastieken door, over balken heen springen en hangen aan een touw als Tarzan. Dit alles is wel in het zand, dus na het betreden van de hindernisbaan is het verplicht om je af te spoelen, zo dat niet heel de stad vies wordt. Midden in de stad wordt een groot beeldscherm opgehangen en worden de beelden uitgezonden. Zo worden de mensen getriggerd om te komen kijken of zelf mee te gaan doen. Er kan natuurlijk ook een prijs aan gebonden worden, zoals dat ook wordt gezien bij het Tv-programma ‘Whipe out’.

Uiteindelijk werd de conceptversterking gepresenteerd aan de opdrachtgever. We moesten tijdens deze presentatie verplicht gebruik maken van Prezi. Veel groepen hadden een APP bedacht, tijdens een andere les vertelde een gastdocent dat dit geen concept is, maar een product. Ons concept is uiteindelijk als voldoende beoordeeld, maar niet realiseerbaar.

Leerarrangement naar keuze Living / #Siete

SECTOR NAAR KEUZE LIVING

Het laatste, en zevende leerarrangement stond in het teken van een sector naar keuze. Omdat ik Appearance en Living mijn twee favoriete sectoren zijn, heb ik besloten om een keer een andere keuze te maken, en dat was Living. De casus die we hebben gekregen bij dit leerarrangement is in het kort samengevat; een concept creëren voor de gemeente van Tilburg waardoor het imago van de stad verbeterd wordt, dit moet gericht zijn op jongeren (18-24 jaar). De randvoorwaarden waren dat er een duurzame, lange-termijn visie ontwikkeld word, om de doelgroep aan de stad te binden waarin de kernwaarden van Tilburg terugkomen. Deze waarden zijn; Creativieit, Inspirerend, Ondernemend, Bourgonisch en Vernieuwend.

Voor het project Living was er een (fictieve) opdrachtgever namelijk de Gemeente Tilburg. Dit keer was het niet zo dat de projectgroep uit 5 leden bestond, maar uit twee.

Omdat het laatste leerarrangement in het teken stond van herhaling en het toepassen van alle kennis die we dit jaar geleerd hebben is er geen nieuwe lesstof aan bod gekomen. Wat wel nieuw was dit laatste leerarrangement was adviseren. Daarom hebben we wel  les gehad met betrekking tot adviseren, hierin hebben we inzicht gekregen in de organisatiecultuur van bedrijven. Daarnaast hebben we advies gekregen wat we wel en niet moeten doen tijdens een adviesgesprek. Renee en ik hebben ons adviesgesprek visueel versterkt door per kernwaarden een klein moodboard te maken.

Om tot een vernieuwend concept te komen zijn we gaan brainstormen. We hebben gebruik gemaakt van de “hoe kunnen we” vraagstelling, en een mindmap gemaakt met de daarop vermelde kernwaarden. We hebben ideeën gespit, en hieruit zijn we verder gegaan om een keuze te maken, en om deze ideeën met elkaar te verbinden zodat  er uiteindelijk een sterker concept ontwikkeld werd. Ook hebben we aan analyse gemaakt van de gemeente Tilburg. Dit hebben we gedaan op micro,meso en macro niveau.
Het concept wat we uiteindelijk bedacht hebben is “kleurdekkend” geworden.

Korte beschrijving van het concept; Tilburg is een stad die je zelf moet ontdekken!

De stad Tilburg heeft alles te bieden wat andere steden ook te bieden hebben. Om (oud) studenten in Tilburg te houden, worden er routes aangelegd in het centrum die plekken aangeven. Deze routes zijn aangegeven in aantrekkelijke, opvallende kleuren. Deze kleuren zijn; roze, oranje, turquoise, fel geel en appeltjesgroen. Deze kleuren zullen de stad meteen een stuk aantrekkelijker maken. Deze routes leiden je door Tilburg en laten zien dat alles wat er in andere steden te vinden is, ook in Tilburg te vinden is. De routes kruisen elkaar om te laten zien dat Tilburg erg divers is, en dat werken, wonen en recreëren met elkaar gecombineerd wordt. Bij het begin van de route is een interactief scherm geplaatst waarop staat aangegeven waarvoor de routes staan. De route kan volledig gelopen worden, maar dit is niet noodzakelijk. De routes zijn allemaal interactief. Omdat de doelgroep oud-studenten zijn, is het aan te nemen dat het merendeel een smartphone bezit. Een extra optie tijdens de route is het gebruik hiervan, door middel van qr-codes kunnen aangegeven locaties langs de route worden gescand, hierdoor krijgt de ‘deelnemer’ informatie over de winkel/zaak/restaurant etc.

Het laatste leerarrangement hoefde we geen verslag in te leveren, en ook geen presentatie aan de opdrachtgever te geven. Het concept werd aan de opdrachtgever gepresenteerd door middel van een Adviesgesprek.  Onze opdrachtgevers waren in dit geval (leden van de fictieve gemeente) Christianne en Carola. Het adviesgesprek liep erg goed. We konden met veel enthousiasme ons concept overbrengen, vragen beantwoorden en keuzes goed beargumenteren.  We kregen na afloop een compliment over hoe prettig zij het ervaren hadden, en dat we erg professioneel waren.  Een goed einde voor het laatste leerarrangement.

Advertisements